Về chúng ta

SĐT TQ: 18767956789 – Du Nhân Kiện

Địa Chỉ Văn Phòng Tại Việt Nam: 119 Khu Tập Thể C5 Trung tự Ngõ 46c Phạm Ngọc Thạch Hà Nội

SĐT VN: 0848980228 – Lưu Nhật Châu

                18824948719 – Lưu Nhật Châu

Địa Chỉ Email: www.hftrans.com