Phạm vi kinh doanh

Việt Nam và Nga, vận chuyển hàng hóa Trung Á.

2019-06-19 10:49:45 35

Đầu tiên, đại diện Việt Nam cho phép xuất khẩu Trung Á, Nga.

Kho, giao hàng.