Phạm vi kinh doanh

Vận chuyển hàng hóa Trung Quốc đến Việt Nam

2019-06-19 10:48:25 51

Cùng với "một chính sách quốc gia khu vực đường" để lên kế hoạch thực hiện, công ty Đông Nam Á tập trung vào đường cao tốc vận chuyển đến cửa cửa phục vụ xây dựng.Hiện đầu tiên khai thông Thượng Hải, Giang Tô, Chiết Giang, Quảng Đông, Phúc Kiến 3-5 ngày tốc hành chuyên dụng đến Việt Nam Hà Nội, và tiếp tục mở rộng kiểu như Hồ Chí Minh Hà Nội đến các thành phố lớn.

Đầu tiên, đại diện cho phép xuất khẩu Trung Quốc, Việt Nam

Kho, giao hàng.

cho vay.